Små som store opgaver kræver overblik

 

Om det er det lille badeværelse eller en større ombygning, er det vigtigt at have fingeren på pulsen.

 

Samarbejdet mellem de håndværkere der skal udføre opgaverne er vigtigt for det totale tidsforbrug, og dermed prisen.

 

Jan's VVS samarbejder med alle faggrupper og er ofte bindeleddet mellem disse , for dig vil det betyde kortere byggetid, bedre økonomi i projektet og kun en kontaktperson.

Vi råder over vores egen murer afdeling hvilket gør at vi altid har det fulde overblik eksembelvis ved ombygning af badeværelser.

 

Kontakt Jan's VVS og hør mere om hvad vi kan tilbyde dig til dit næste projekt